Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Ngọc

Quỳnh Phụ - Thái Bình
thcsquynhngocqp@gmail.com